Nieuws

Perscommuniqué


Pers communiqué

Tot 3x toe heeft de rechter geoordeeld dat de Federatie Constant van Paesschen en zijn paard Citizenguard Toscan de Sainte Hermelle moet opnemen in de selectie van de Belgische ruiters die zullen deelnemen aan de jumpingproeven tijdens de Wereldruiterspelen in Caen. Eén van deze beslissingen werd genomen door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

De Federatie verschuilt zich achter haar bevoegdheden, die volgens haar onbetwistbaar zijn, en die zelfs niet door een rechter of een Arbitragehof voor de Sport zouden kunnen worden betwist: « ik beslis op een soevereine manier, zonder uitleg of verantwoording te moeten verschaffen ».

Gezien de resultaten van Constant en Toscan leek een selectie nochtans vanzelfsprekend. De Federatie negeert echter de gerechtelijke beslissingen, hetgeen in een rechtsstaat uiteraard niet kan. Hoe kan een Federatie nog beslissingen opleggen aan haar leden wanneer zij zelf weigert beslissingen na te leven die haar worden opgelegd?

De Federatie gaat zelfs nog verder: a posteriori probeert zij haar houding te verantwoorden door leugens te verspreiden. Zo hebben wij leugenachtige uitspraken gehoord betreffende gezondheid en de vorm van Toscan.

Deze uitspraken zijn niet alleen leugens, maar worden bovendien ook ontkracht door het verslag van de veterinaire keuring dat werd opgesteld door de veearts van de Federatie: Toscan is « found fit to compete ». Er werd geen enkel voorbehoud gemaakt en elke andere bewering is kwaadwillig. Omwille van deze leugenachtige beweringen waren wij dan ook genoodzaakt om publiekelijk te reageren.

Wij willen nogmaals bevestigen dat zowel Constant als Toscan in topvorm zijn en er ontegensprekelijk klaar voor zijn om België eervol en efficiënt te vertegenwoordigen op de Wereldruiterspelen te Caen.

Daarom werd vrijdag beslist om de gerechtelijke procedures verder te zetten. Vrijdag jl. heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel nogmaals aan de Belgische Federatie opgelegd om Constant en Toscan op te nemen in de Belgische selectie als effectieve deelnemer voor de Wereldruiterspelen te Caen, en dit op straffe van het betalen van een dwangsom van 5.000 €. Deze beslissing werd vrijdag betekend aan de Federatie en moest binnen de twee uur worden uitgevoerd. Tot op heden hebben wij nog geen nieuws van de federatie ontvangen. We vrezen dus dat de Federatie haar budget liever spendeert aan het betalen van dwangsommen en schadevergoedingen, dan uitvoer te geven aan gerechtelijke beslissingen.