Nieuws

Voor Brussel


 

We hadden tot nu toe nog geen bericht geplaatst, geen update op onze social media kanalen, geen steunfoto, met betrekking tot de recente aanvallen op Brussel afgelopen dinsdag. Ditmaal was onze eigen hoofdstad, het hart van ons land en van Europa, het mikpunt van daden zo barbaars dat we het gewoon niet kunnen vatten. Onze ploeg, een prachtige mix van Brusselaars en mensen van alle mogelijke uithoeken, bleef even sprakeloos. Zo diep geschokt door de gebeurtenissen van dinsdag dat we enkele dagen nodig hadden om de juiste woorden te vinden, om te beslissen hoe we zouden reageren.

 

Het antwoord is eigenlijk simpel: de enige zinvolle woorden na een drama dat onze natie in het diepst van haar ziel raakte zijn woorden van troost, hoop, en steun. Het voltallige team Van Paesschen betuigt haar diepe deelneming voor zij die rouwen om hun geliefden, en haar steun voor de slachtoffers van deze laffe uiting van haat. We willen via deze weg ook onze dankbaarheid betuigen voor het personeel van de luchthaven en de metro, de dokters, de politiemannen, de militairen, de burgers,... voor elke persoon die op één of andere manier hulp heeft geboden aan hun medemens in deze donkere tijden, en voor alle mensen die lange dagen werken om antwoorden te vinden en onze veiligheid te verzekeren.

 

22 maart 2016 is een dag die de Belgen nooit zullen vergeten, maar er komen mooiere dagen aan. We mogen hiervoor niet het hoofd buigen, en we mogen nooit hoop verliezen. We komen hier door, allemaal samen.

 

Eendracht maakt macht

L’union fait la force